top of page

เอนโฟลว์ จี.โอ แม็กซ์

 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ประกอบไปด้วยวิตามินบีและวิตามินอีกมากกว่า 7 ชนิด และยังมี ไบโอติน ธาตุเหล็ก

แม็กนีเซียม ไนอาซิน และอื่นๆ วิตามิน บี6 จำเป็นต่อการทำงานของระบบประสาทและสมอง เสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกาย

ชะลอวัย ป้องกันโรคทางประสาท ทั้งยัง มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อหลอดเลือดหัวใจ และ ควบคุมความดันโลหิต

ทั้งนี้วิตามินบี 6 ยังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย และ เป็นยาขับปัสสวะตามธรรมชาติ ป้องกันการเกิดนิ่วในไต ลดอาการง่วงซึมและ

อ่อนเพลียในตอนเช้า ช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจ และยังชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกาย

ENFOR G.O MAX

฿3,790.00ราคา